Giới Thiệu

 Công ty phần mềm VJ-Soft thành lập từ tháng 7/2018.

Hiện tại bên mình đang làm outsourcing cho thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

Có 2 mảng chính bên mình đang làm là mobile và web.


Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế hệ thống Bảo trì website Outsourcing

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Vj-soft

Get data theo yêu cầu khách hàng
Giá 1 giờ 250.000 đ