Giới Thiệu

Tôi là một dịch thuật viên chuyên nghiệp cho các nhà biên soạn. Đây là lần đầu tới với Beelancer nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành tốt công việc

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Editing

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Vo_Le_Nguyen_Thao

Dịch Thuật Các Văn Bản Anh-Việt
Giá 1 giờ 49.000 đ