Giới Thiệu

Mình là chuyên viên có hơn 4 năm kinh nghiệm lập trình web với vai trò Full-Stack Developer, thiết kế nhận diện thương hiệu, ấn phẩm quảng cáo và hoạt động digital marketing.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Wordpress Adobe Photoshop Adobe Illustrator PHP/MySQL HTML/CSS

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Duy Tân
Đại học,
Công nghệ phần mềm - Công nghệ thông tin,
Khá
2013
-
2017

Các dịch vụ của Anvector

Thiết Kế Website CMS Wordpress
Giá từ 3.000.000 đ