Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Chẩm Văn Ninh

Tôi nhận hướng dẫn các tour miền Trung, và có thể dẫn toàn quốc và xuyên Việt . Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 2 đến 45 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: V
ietnam Travel, Viet Đà Tourist, Rồng Việt, Quỳnh Dương, Thanh Niên Xung Phong, Điện Lực,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết minh Thuyết trình

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Tháng 5
2023
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Cham_van_ninh

HDV du lịch miền Trung, Hà Nội, Tp.HCM, Xuyên Việt
Giá từ 400.000 đ