Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Chẩm Văn Ninh

Tôi nhận hướng dẫn các tour miền Trung, và có thể dẫn toàn quốc và xuyên Việt . Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 2 đến 45 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: V
ietnam Travel, Viet Đà Tourist, Rồng Việt, Quỳnh Dương, Thanh Niên Xung Phong, Điện Lực,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết minh Thuyết trình

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Tháng 5
2023
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Cham_van_ninh

HDV du lịch miền Trung, Hà Nội, Tp.HCM, Xuyên Việt
Giá từ 400.000 đ