Giới Thiệu

Xin chào,
Tôi là Đào Duy Phương - chuyên nhận Cắt Giao Diện/ Responsive, HTML/ CSS/ SASS / JS

Hiện tại tôi đang là sinh viên năm 3 
ĐH Đông Á (Đà Nẵng). 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Cắt Giao Diện / Responsive HTML / CSS /SASS /JS

Các dịch vụ của Dao_duy_phuong

Cắt Giao Diện / Responsive, HTML/ CSS /SASS /JS
Giá cố định 40.000 đ