Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Đào Thị Ni Na

Tôi nhận hướng dẫn các tour từ 
Quảng Bình đến Phú Yên. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 10 đến 40 người. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Thuyết minh Thuyết trình

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên nội địa
T7
2024
248190138
Nơi Cấp: Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Tổng Cục Du lịch

Các dịch vụ của Dao_thi_ni_na

Hướng dẫn viên khu vực miền Trung - Từ Quảng Bình đến Phú Yên
Giá 1 ngày 500.000 đ