Giới Thiệu

Dịch vụ Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế, BHXH

- Hạch toán chứng từ, hoàn thiện dữ liệu, Sổ sách Kế toán;
- Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng Quý, Tờ khai Quyết toán thuế, (GTGT, TNCN, TNDN, XNK...) Lập BCTC và các báo báo khác theo yêu cầu. 
- Khai báo BHXH, Tính lương thưởng, phúc lợi và các chế độ đãi ngộ cho nhân viên,

Kỹ Năng Chuyên Môn

3 Năm kinh nghiệm làm tư vấn, Soát xét, hoàn thiện sổ sách Kế toán, Thuế, BHXH chuyên nghiệp

Học Vấn

Học Viện Tài Chính
Đại học,
Kế toán, Kiểm toán

Các dịch vụ của Giangbee

Kế Toán Dịch Vụ Uy Tín
Giá cố định 500.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Thuế, Kế Toán Tổng Hợp: Lương, BHXH, BC Thuế,...
Giá từ 3.000.000 đ