Giới Thiệu

Tôi có thể lập trình giao diện, cắt psd và lập trình php. Giờ hoạt động chủ yếu là buổi tối.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình PHP Frontend HTML CSS

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
Đại Học,
Kỹ Thuật Phần Mềm,
Khá
2016
-
2020

Các dịch vụ của Haotrg035

Cắt PSD, HTML/CSS/JS
Giá 1 giờ 100.000 đ