Giới Thiệu

Tôi là 1 lập trình viên có kinh nghiệm nhiều năm làm việc với PHP/MySQL (CodeIgniter), WordPress.

Kỹ Năng Chuyên Môn

PHP/MySQL HTML/CSS CodeIgniter WordPress

Các dịch vụ của Hieuhuynh

Lập Trình Ứng Dụng Web, Thiết Kế Website Wordpress
Giá từ 5.000.000 đ