Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Hồ Chí Quan, có thẻ HDV du lịch nội bộ/ quốc tế

Tôi nhận hướng dẫn các tour outbound đặc biệt là châu Úc. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 4 đến 45 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: V
iettravel, Trần Việt, cty du lịch quốc tế Triệu Hảo

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên Thuyết minh Thuyết trình Cử nhân Tiếng Anh

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
T6
2024
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch

Các dịch vụ của Ho_chi_quan

Hướng dẫn viên du lịch khu vực miền Trung và miền Bắc (Tiếng Anh)
Giá từ 500.000 đ