Giới Thiệu

5 năm kinh nghiệm (Thiết kế web, HTML/CSS, Javascript, Frontend),
có khả năng học hỏi nhanh, thích ứng nhanh với môi trường mới.
thích khám phả và học hỏi cái mới.
có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Đây là một số giao diện của tôi
https://wordpressbusiness.top/template74
https://templateforest.top/business2
https://wordpressbusiness.top/multipurpose01
https://templateforest.top/service/?param=s02
https://templateforest.top/consulting/?param=c01
https://wordpressbusiness.top/template77/?param=template77
https://templateforest.top/food/?param=f02
https://templateforest.top/business/?param=b03
V.V....

Kỹ Năng Chuyên Môn

Cắt Giao diện HTML Lập trình Wordpress Lập trình PHP

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
CNTT
Lập trình Viên Quôc Tế ApTech

Các dịch vụ của Hoangnv

Code Wordpress, Cắt Hình PSD Thành HTML/CSS (Kinh Nghiệm Hơn...
Giá 1 giờ 150.000 đ