Giới Thiệu

Thiết kế Logo - Phiên Dịch Trung - Anh - Việt
Thiết kế 2D - Autocad
Thiết kế 3D - CAD/CAM/CAE

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phiên Dịch Trung - Anh - Việt Thiết kế 2D - Autocad Thiết kế 3D - CAD/CAM/CAE

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

TOCFL
Nơi Cấp: Taiwan

Học Vấn

ST.John
Đại Học,
Tự động hóa
2018
-
2021

Các dịch vụ của Jaytee4999

Nhận mọi công việc :)) có tiền là lụm
Giá cố định 100.000 đ