Giới Thiệu

Tôi là Kiều Linh, có kinh nghiệm hơn 1 năm ở lĩnh vực viết content  

Kỹ Năng Chuyên Môn

content

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

JLPT N3
Hiện Tại

Học Vấn

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
Đại học
2018
-
2022

Các dịch vụ của Kieulinh1209

Viết content chất lượng với tốc độ nhanh
Giá cố định 500.000 đ