Giới Thiệu

Xin chào,
Tôi là Lê Nguyễn Trung Thông - chuyên nhận lập trình HTML, CSS, Javascript, và web responsive
  

Tôi sử dụng thành thạo bootstrap, có thể lập trình web responsive và JavaScript. Hiện đang là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng quốc tế BTEC.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Cắt giao diện HTML/ CSS ập trình HTML, CSS, Javascript, và web responsive

Các dịch vụ của Le_nguyen_trung_thong

Lập trình HTML, CSS, Javascript và Web Responsive
Giá 1 giờ 30.000 đ