Giới Thiệu

Tôi là Lê Thị Thu Thảo, đã có kinh nghiệm 2 năm làm kế toán thuế. Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

kế toán kế toán thuế báo cáo tài chính báo cáo thuế

Học Vấn

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Kế toán

Các dịch vụ của Le_thi_thu_thao

Kế toán thuế kinh nghiệm 02 năm khu vực TP.HCM
Giá từ 500.000 đ