Giới Thiệu

At Shiewphuc, I will show you the genius passion and ambition in our services.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Graphic & UX/UI Design

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

DIM
T1
2021
Hiện Tại
x
Nơi Cấp: ARENA MULTIMEDIA VIETNAM

Học Vấn

Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia
Trung cấp,
Thiết kế đồ hoạ,
Giỏi
2018
-
2020

Các dịch vụ của Leshiewphuc

Promotion Design
Giá cố định 500.000 đ
Thiết Kế Ứng Dụng Điện Thoại Và Website
Giá cố định 500.000 đ