Giới Thiệu

Xuất phát điểm từ vị trí Account của một Agency về Digital, tôi tự tin rằng mình có lợi thế nhiều trong việc tìm hiểu insight khách hàng trên nền tảng mạng xã hội. "Sáng tạo nội dung" trên fanpage và website là công việc hiện tại của tôi. Nhưng tôi sẽ thiêng về Fanpage nhiều hơn vì đặc tính của nó chính là giúp Thương hiệu và Khách hàng "gần gũi" với nhau hơn.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết lách, Phần mềm Office, Phần mềm Photoshop cơ bản, Quản lí thời gian

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Tài Chính Marketing
Đại học,
Quản trị Marketing,
Khá
2015
-
2019

Các dịch vụ của Linhnguyen.contentmarketing

Sáng Tạo Nội Dung Social Media
Giá 1 Tháng 2.000.000 đ