Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Ngô Thị Kim Thúy, có thẻ HDV du lịch quốc tế

Tôi nhận hướng dẫn các tour Q
uảng Bình, Quảng Tri, Huế, Đà Nẵng, Hội An,... Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 2 đến 42 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: IT&t TRAvel, Buffalo Travel, Thuận An Tourist,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết minh Thuyết trình

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Tháng 5
2025
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Ngo_thi_kim_thuy

HDV du lịch miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng,...
Giá 1 ngày 500.000 đ