Giới Thiệu

Mình biết sử dụng photoshop về Ai thì có biết 1 chút.
Muốn thử sức với việc viết content

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop Vẽ Ai

Các dịch vụ của Nguquvu

Thiết Kế Giá Rẻ
Giá cố định 100.000 đ
Thumbnail Youtube Giá Rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ