Giới Thiệu

Tôi Nguyễn Thị Thọ, kinh nghiệm kế toán trưởng 6 năm, kế toán tổng hợp 7 năm:
  • Làm sổ sách, các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế các loại
  • Gỡ rối sổ sách, làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán 
  • Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động,... 

Kỹ Năng Chuyên Môn

kế toán thuế kế toán tổng hợp bảo hiểm xử lý, làm sạch sổ sách

Chứng Chỉ

Chứng chỉ kế toán trưởng
Chứng chỉ tin học văn phòng

Học Vấn

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Các dịch vụ của Nguyen_thi_tho

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp, gỡ rối, làm sạch sổ sách cho...
Giá từ 300.000 đ