Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Xuân Hoà - Tôi chuyên nhận khách du lịch Huế - Đà nẵng - Hội An
Là một hướng dẫn viên cho khách trong nước và khách nước ngoài

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên HDV Huế Đà Nẵng Hội An

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Ngoại ngữ Huế
Đại học

Các dịch vụ của Nguyen_xuan_hoa

Hướng dẫn viên du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An
Giá cố định 500.000 đ