Giới Thiệu

Mình là Dũng 48 tuổi. Hướng dẫn tiếng Anh ở Hà Nội. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

giao tiếp thành thạo tiếng anh đàm phán, thương lượng, thuyết phục

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Học tại Hồng Kông
Cử nhân anh văn
1989
-
1992
Kỹ năng tiếng anh: nghe, nói, đọc, viết

Các dịch vụ của Nguyenchidung

Hướng dẫn viên Tiếng Anh khu vực miền Bắc
Giá từ 500.000 đ