Giới Thiệu

Mình tên là Hương. Năng lực của mình là dịch từ Anh->Việt.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng Anh

Các dịch vụ của Nguyenhuong

Dịch thuật từ Anh->Việt, đánh văn bản Tiếng Anh
Giá cố định 20.000 đ
Gia sư trực tuyến 1-1 môn Toán cho học sinh cấp 1, cấp 2
Giá 1 ngày 30.000 đ