Giới Thiệu

Sinh viên mới tốt nghiệp, đã làm vài dự án về có sử dụng HTML, CSS, Responsive

Kỹ Năng Chuyên Môn

HTML CSS Responsi

Học Vấn

Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Cao Đẳng,
Công nghệ thông tin
2018
-
2021

Các dịch vụ của Nguyentran_frontend

Cắt PSD Thành HTML/CSS
Giá 1 ngày 200.000 đ