Giới Thiệu

Nhận dịch Anh- Việt, Việt Anh chuyên ngành tài chính- kế toán, du lịch, dịch vụ, y học, giáo dục...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tài chính - Kế toán Du lịch Dịch vụ Y học Giáo dục

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Toeic 705

Các dịch vụ của Nhatlinh.ha23

Dịch Anh- Việt Việt-Anh nhanh, rẻ, mượt
Giá cố định 30.000 đ