Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Phạm Hai Giáp

Tôi nhận hướng dẫn các tour miền Trung: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị,.... Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn từ 9-10 người.


Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết trình Thuyết minh

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên quốc tế
T7
2025
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Pham_hai_giap

Hướng dẫn viên du lịch miền Trung: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị,......
Giá từ 500.000 đ