Giới Thiệu

Là một người yêu văn chương, sáng tạo và có khả năng viết lách

Kỹ Năng Chuyên Môn

kỹ năng viết lách và tổng hợp thông tin

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Sài Gòn
Cử nhân,
quản trị kinh doanh,
khá
2015
-
2019

Các dịch vụ của Phuongdai

Nhận viết bài SEO CHO Blog, Website, viết lách
Giá từ 80.000 đ