Giới Thiệu

Xin chào,
Tôi tên là Quách Trần Thuận Phong - chuyên nhận Cắt HTML/ CSS(SCSS)/ JS từ Figma/PSD - 
 Lập trình PHP, Laravel.
Tôi hiện là sinh viên năm 4 trường ĐH Cần Thơ.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Cắt HTML/ CSS

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Cần Thơ
Khoa Học Máy Tính
2017
-
2021

Các dịch vụ của Quach_tran_nhuan_phong

Cắt HTML/ CSS từ Figma và PSD
Giá 1 giờ 100.000 đ