Giới Thiệu

Biên dịch tài liệu Tiếng Hàn Việt, phiên dịch đối thoại, dịch kịch bản phim Hàn Quốc

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phiên dịch tiếng Hàn-Việt, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, kỹ năng vi tính văn phòng

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

TOPIK 4
Hiện Tại
Nơi Cấp: Hàn Quốc

Học Vấn

ĐH Lạc Hồng
Đại học,
Hàn Quốc Học,
Giỏi
2009
-
2015
Các hoạt động:Từng là du học sinh tại trường Seoul Women’s university
Tốt nghiệp thủ khoa ngành Hàn Quốc Học tại trường ĐH Lạc Hồng, là du học sinh trao đổi tại trường SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY, có kinh nghiệm phiên dịch 6 năm tại công ty Hàn Quốc và giảng dạy tiếng Hàn, tiếng Việt tại các trung tâm ngoại ngữ và tại nhà

Các dịch vụ của Quyenvu

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn-Việt Tất Cả Các Ngành Nghề, Biên Dịch...
Giá từ 150.000 đ