Giới Thiệu

Voice talent - Thu âm sách nói, lời thoại, IVR tổng đài,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Giọng đọc tốt

Các dịch vụ của Saokim207

Voice talent – Thu âm sách nói, lời thoại tổng đài...
Giá 1 giờ 200.000 đ