Giới Thiệu

Khách hàng sẽ nhận được sản phẩm chuyên nghiệp nhưng giá thành phải chăng, giao file đúng hẹn.

Kỹ Năng Chuyên Môn

video editor quay phim dựng phim

Học Vấn

ĐH khoa học xã hội nhân vân
Đại học,
Khá

Các dịch vụ của Tatdat

Quay Dựng Video Chuyên Nghiệp Giá Phù Hợp Ngân Sách
Giá cố định 200.000 đ