Giới Thiệu

Làm việc cũng là một cách học

Kỹ Năng Chuyên Môn

Canva Dịch thuật đơn giản

Ngôn Ngữ

Học Vấn

THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Chuyên Tiếng Anh
2018
-
2020
Các hoạt động:Thiết kế/Đồng sáng lập Tổ chức Từ thiện Hoa Ngũ Sắc Tham gia thiết kế, tổ chức sự kiện Giao Lưu Văn nghệ cho Câu Lạc Bộ Tiếng Anh tại trường

Các dịch vụ của Thanhnhan_6426

Dịch tài liệu Anh-Việt giá rẻ, đặc biệt chuyên ngành Giáo dục
Giá cố định 1.500 đ