Giới Thiệu

Mình nhận công việc dịch thuật parttime Việt-Anh, Anh-Việt cho các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thuế, kế toán. Ngoài ra mình cũng có thể dịch truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật, viết lách

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh
Đại học,
Kinh tế đối ngoại
2013
-
2017

Các dịch vụ của Thanhpham

Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh (kinh tế, tài chính, thuế),...
Giá cố định 400.000 đ