Giới Thiệu

*****

Kỹ Năng Chuyên Môn

adobe photoshop, adobe illustrator, indesign, adobe dreamweaver, adobe lightroom,...

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Arena Multimedia
Hiện Tại
Nơi Cấp: TP.HCM chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám

Dịch vụ của Thanhxuantess

Thể hiện ý tưởng của bạn, thái độ trao đổi tốt. Hỗ trợ hết mình...
Giá từ 1.000.000 đ