Giới Thiệu

Đến với chúng tôi các bạn sẽ nhận được sự hài lòng

Kỹ Năng Chuyên Môn

editor Marketing Content

Ngôn Ngữ

-

Học Vấn

Đại học Vinh
Đại Học,
Công Nghệ Thông Tin,
Chính Quy
2016
-
2020
Các hoạt động:Câu Lạc Bộ

Các dịch vụ của Tobahai5057

Edit theo Chủ đề , Cung Cấp Content làm youtube
Giá cố định 200.000 đ