Giới Thiệu

Xin chào,
Tôi là Trần Thị Như Quỳnh - chuyên nhận cắt giao diện HTML/ CSS/ JS

Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội (2019) và đã kinh nghiệm hoàn thành một dự án cắt giao diện website khác nhau.

Kỹ Năng Chuyên Môn

cắt giao diện HTML/ CSS/ JS

Học Vấn

Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Cử nhân

Các dịch vụ của Tran_thi_nhu_quynh

Cắt giao diện Template HTML/ CSS/ JS
Giá cố định 300.000 đ