Giới Thiệu

Xin chào,
Tôi là Trương Tùng Mẫn - chuyên nhận lập trình HTML/CSS

Đã có hơn 1 năm kinh nghiệm về HTML, CSS , Javascript và Photoshop

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop Cắt giao diện HTML/CSS

Học Vấn

Đại học Mở TPHCM
Chuyên ngành Xây Dựng
2018
Đại học kinh tế TPHCM
Chứng chỉ,
Chuyên ngành Ngân Hàng
2018

Các dịch vụ của Truong_tung_man

Lập trình HTML, CSS và Javascript
Giá 1 giờ 100.000 đ