Giới Thiệu

Em từng học qua trường Cao đẳng thực hành FPT
Đang làm việc cho bộ phận thiết kế liên kết với yes4all  

Kỹ Năng Chuyên Môn

PTS Ai

Các dịch vụ của Vieth0ang97

Thiết Kế Chất Lượng Đúng Yêu Cầu
Giá 1 ngày 500.000 đ