Giới Thiệu

Kinh nghiệm biên dịch 8 năm
Thật thà, vui vẻ, trách nhiệm
Thích du lịch, ăn uống cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch Anh Việt, VIệt Anh trên nhiều lĩnh vực như Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, CNTT, Xây dựng, Bất động sản, giáo dục, các loại hợp đồng...

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Tây Đô
Cử nhân Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh,
Khá
2006
-
2010

Các dịch vụ của Windyphongtran

Biên dịch A-V, V-A đa lĩnh vực
Giá cố định 40.000 đ