Thiết Kế UX / UI, Mô Hình Hóa Quy Trình, Tài Liệu Hóa Nghiệp Vụ

  • Chưa có đánh giá
  • 7 ngày
Tôi là IT Business Analyst. Tôi có 4 năm kinh nghiệm về phân tích và thiết kế hệ thống CRM, ERP cho trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, viễn thông và phát triển, xây dựng các ứng dụng khác như ticket support, loyalty system, chatbot, ...

Với vai trò trong các dự án, tôi có thể giúp ban:

1. Mô hình hóa quy trình, tài liệu hóa nghiệp vụ:
- Flow chart
- Business Process Model and Notation (BPMN)
- Unified modeling language (UML): Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, State Diagram, Activity Diagram.
- Tool: MS Visio
- Tài liệu:
+ Business Requirement Document – BRD
+ Software Requirement Documen Specifications – SRS
+ Functional Requirement Specifications – FRS

2. Thiết kế UX / UI
- Hệ thống web và ứng dụng di động.
- Công cụ: Adobe XD, Figma, Axure

Rất vui khi có thể cộng tác với bạn.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là IT Business Analyst. Tôi có 4 năm kinh nghiệm về phân tích và thiết kế hệ thống CRM, ERP cho trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, viễn thông và phát triển, xây dựng các ứng dụng khác như ticket support, loyalty system, chatbot, ...

Với vai trò trong các dự án, tôi có thể giúp ban:

1. Mô hình hóa quy trình, tài liệu hóa nghiệp vụ:
- Flow chart
- Business Process Model and Notation (BPMN)
- Unified modeling language (UML): Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, State Diagram, Activity Diagram.
- Tool: MS Visio
- Tài liệu:
+ Business Requirement Document – BRD
+ Software Requirement Documen Specifications – SRS
+ Functional Requirement Specifications – FRS

2. Thiết kế UX / UI
- Hệ thống web và ứng dụng di động.
- Công cụ: Adobe XD, Figma, Axure

Rất vui khi có thể cộng tác với bạn.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Cty OnlineCRM - BA: Tư vấn giải pháp, cung cấp hệ quản trị số cho doanh nghiệp - tp.HCM
- Cty DotB - BA: Triển khai giải pháp giáo dục cho doanh nghiệp, tổ chức - tp.HCM
- Cty TTC - BA: outsourcing dự ántrong nước và thị trường ĐNÁ - Hà Nội
- VNTravel - BA: Cty về du lịch - Hà Nội

Đặt Hàng Ngay