Giới Thiệu

Tôi là IT Business Analyst. Tôi có 4 năm kinh nghiệm về phân tích và thiết kế hệ thống CRM, ERP cho trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, viễn thông và phát triển, xây dựng các ứng dụng khác như ticket support, loyalty system, chatbot, ...

Với vai trò trong các dự án, tôi có thể giúp ban:

1. Mô hình hóa quy trình, tài liệu hóa nghiệp vụ:
- Flow chart
- Business Process Model and Notation (BPMN)
- Unified modeling language (UML): Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, State Diagram, Activity Diagram.
- Tool: MS Visio
- Tài liệu:
+ Business Requirement Document – BRD
+ Software Requirement Documen Specifications – SRS
+ Functional Requirement Specifications – FRS

2. Thiết kế UX / UI
- Hệ thống web và ứng dụng di động.
- Công cụ: Adobe XD, Figma, Axure

Rất vui khi có thể cộng tác với bạn.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Business Analyst Thiết kế UX/ UI Viết SRS Flow chart BPMN UML

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

TOEIC

Học Vấn

Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học

Các dịch vụ của NhuQuynhDo

Thiết Kế UX / UI, Mô Hình Hóa Quy Trình, Tài Liệu Hóa Nghiệp Vụ
Giá 1 giờ 150.000 đ