Nhận dịch Anh-Việt và Việt-Anh

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
I am university student who is studying English Literature and Linguistics. My main major is translation and interpretation.
I am a hard-working and careful person. I will be very grateful to have an opportunity to work with you.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Giao bài đúng hạn
Dịch bài cẩn thận và cố gắng
Có tinh thần cầu tiến và học hỏi
Tích lũy kinh nghiệm
Dành nhiều tâm huyết và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao
Sửa chữa theo yêu cầu của người giao

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Sinh viên Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên phiên dịch
Nắm rõ các kĩ năng và yếu tố cần thiết cho việc dịch thuật
Từng dịch nhiều thể loại khác nhau

Đặt Hàng Ngay