Nhận dịch thuật, biên soạn văn bản từ Anh sang Việt và ngược lại.
Giá từ 100.000 đ
Viết bài, giới thiệu website, sản phẩm.
Giá cố định 300.000 đ
Dịch thuật Anh ViệtDịch thuật Trung - Việt, Dịch tài liệu ngành...
Giá 1 ngày 320.000 đ
Nhận dạy kèm tiếng Anh tận nơi hoặc trực tuyến
Giá 1 giờ 100.000 đ
Gia sư tại nhà hoặc online tiếng anh
Giá 1 giờ 50.000 đ
Viết Và Dịch Tiếng Anh Tốt
Giá cố định 50.000 đ
Quay Clip Dạy Tiếng Anh
Giá cố định 400.000 đ
Dạy Tiếng Anh Online/Tại Nhà Khu Vực HCM
Giá 1 giờ 200.000 đ
Dịch Tiếng Anh - Việt, Việt Anh
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ
Dịch Giấy Tờ Hành Chính, Tài Liệu Chuyên Ngành Anh - Việt, Việt...
Giá cố định 40.000 đ
Dịch Thuật Doanh Nghiệp Anh-Việt/Việt-Anh Đảm Bảo Chất...
Giá cố định 150.000 đ
Tải Thêm