Dịch Thuật Doanh Nghiệp Anh-Việt/Việt-Anh Đảm Bảo Chất Lượng

  • Chưa có đánh giá
  • 5 ngày
Kinh nghiệm 3 năm biên phiên dịch doanh nghiệp. Chuyên các văn bản pháp lý, hướng dẫn, thư từ.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Chuyên dịch thuật liên quan đến doanh nghiệp như văn bản pháp lý, hướng dẫn, thư từ,... Tuy nhiên, vẫn có thể dịch các loại văn bản khác. Dưới 5 trang có thể cung cấp trong ngày. Từ 5 đến 20 trang cung cấp trong vòng 3-5 ngày. Có kinh nghiệm content editor.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Kinh nghiệm làm dịch thuật doanh nghiệp 2+ năm, đặc biệt là mảng dịch vụ bảo vệ, an ninh. Chuyên văn bản pháp lý, hướng dẫn, thủ tục. Văn phong chuyên nghiệp, chính xác, đảm bảo đúng tiến độ. Có thể edit content nếu cần.

Đặt Hàng Ngay