Dịch Kịch Bản Phim Hàn
Giá cố định 2.300.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Đã Có Kinh Nghiệm
Giá 1 giờ 250.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Và Đi Phiên Dịch Tiếng Nga
Giá 1 giờ 50.000 đ
Phiên dịch ngắn ngày hoặc theo buổi
Giá 1 ngày 2.000.000 đ
Dịch văn bản/ tài liệu pháp lý/ video
Giá 1 ngày 300.000 đ
Dịch Anh – Việt tốc độ cực nhanh đảm bảo chất lượng
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ
Phiên dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại IT, Y khoa, kĩ thuật
Giá từ 70.000 đ
DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ
Phiên dịch Nhật-Việt
Giá 1 ngày 100.000 đ
Phiên dịch Tiếng Nhật
Giá 1 giờ 200.000 đ
Dẫn tour phiên dịch cho du lịch, khảo sát, hội nghị, triễn...
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Tải Thêm