Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
Phiên dịch viên

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Có trách nhiệm trong công việc và sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc mà khách hàng đề ra. Hỗ trợ khách hàng hết sức có thể. Giúp khách hàng giải đáp khi gặp khó khắn về các vấn đề liên quan đến tiếng trung.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

phiên dịch viên cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ làm việc với bên trung quốc. Dịch các đoạn hội thoại từ trung sang việt

Đặt Hàng Ngay