Nhận lập trình Frontend và React JS

 • Chưa có đánh giá
 • 60 ngày
Dịch vụ đã được vô hiệu

Tôi là Lê Văn Đức, chuyên lập trình Frontend và Reactjs

Tôi đã tốt nghiệp Đ
ại học xây dựng khoa CNTT vào năm 2012, đã hoàn thành nhiều dự án lập trình, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Lê Văn Đức, chuyên lập trình Frontend với ngôn ngữ lập trình React JS. 

Cụ thể, tôi đã có
kinh nghiệm:

 • Front End Developer: 5 năm
 • ReactJS: 3 năm

  Đã tốt nghiệp Đại học xây dựng khoa CNTT vào năm 2012 và đã hoàn thành nhiều
  dự án lập trình như website wassha.com, QR Merchant Management, MMS Vietinbank.

  Có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.


  Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

  Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

  Tôi đã có 10 năm
  kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình

  CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN:

  1. wassha.com:
  Description: Provide the rental device and charging service using clean energy. WASSHA lends all devices to start WASSHA business.
  My responsibilities:
  - Building site using ReactJS - Development
  - Review code
  - Optimize code
  - Bug Fixing
  - Building docker

  2. QR Merchant Management
  Description: QR Merchant Management
  My position: Leader
  My responsibilities:
  - Building base cod project
  - Communication with BA to com up with solutions for project - Building site using Redux
  - Break task and major coder team
  - Code task related to QR Code
  - Review code
  - Optimize code

  3. MMS Vietinbank
  Description: Vietinbank Merchant Management
  My position: Leader
  My responsibilities:
  - Building base cod project
  - Communication with BA, customers to com up with solutions for project - Building site using ReactJS
  - Break task and major coder team
  - Code task related to QR Code Vietinbank
  - Deploy project in production environment
  - Review code
  - Optimize code

  Dịch vụ đã được vô hiệu