Website builder

  • Chưa có đánh giá
  • 14 ngày

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

- Chuyên cung cấp xây dựng website cho các doanh nghiệp.
- Xây dựng các hệ thống quản lý sản phẩm, quản lý kho, v.v
- Cung cấp các giải pháp data crawler- Có chế độ testing và bảo hành sau khi release sản phẩm. 

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- 7 năm kinh nghiệm về php với các framework: laravel, wordpress, v.v
- 4 năm kinh nghiệm về java với framework: hibernate, Struts, struts 2, v.v
- 7 năm kinh nghiệm về html, javascript, jquery
- 1 năm kinh nghiệm với nodejs, nuxtjs
- 6 tháng kinh nghiệm với aws trong mảng data crawler: google ads api, facebook ads api, aws s3, kinessis, v.v
- 6 tháng kinh nghiệm về ruby on rails
- 1 năm kinh nghiệm với build các web app trên nền docker

Đặt Hàng Ngay