Game , Film Realistic Environment , Asset ….

  • Chưa có đánh giá
  • 7 ngày
Dịch vụ đã được vô hiệu
Environment 3D Artist

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Model and texture high quality, high and low poly 3D content.
Creating 3D models of products, and managing multiple projects while adhering to deadlines.
Understand well about industry standard 3D modeling programs and tools.
Create object based on customer requirements.
Good at teamwork.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

2 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất Game  , Film

Dịch vụ đã được vô hiệu