CamThuDuong
Simple retyping

Dự Toán: 5.000.000 đ - 10.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 4 ngày

We have a data entry job available which involves transcription of images to word document. Looking for a freelancer who can copy type words, we need a skilled typiest to convert images to word document.

Dự Toán: 5.000.000 đ - 10.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 4 ngày
Thẻ tìm kiếm: Simple retyping
Xem Thêm
Huongthao1997
lets-meet
Dịch tiếng Hàn

Cần giao hàng trong: 2 ngày

Dịch thuật video liên quan đến mỹ phẩm

Cần giao hàng trong: 2 ngày
Thẻ tìm kiếm: dịch tiếng hàn

Vị trí: Việt Nam
Xem Thêm
Thu_Thao_Vo
Biên dịch Trung Việt

Dự Toán: 80.000 đ - 100.000 đ
Cần giao hàng trong: 1 ngày

Cần tìm cv biên dịch phim, truyện hoặc các loại tài liệu văn bản .... từ Tiếng Trung- Việt

Dự Toán: 80.000 đ - 100.000 đ
Cần giao hàng trong: 1 ngày
Thẻ tìm kiếm: Dịch việt trung
Xem Thêm